Чи може біолог обіймати посаду завідувача лабораторії в закладі охорони здоров'я і за яких умов, аби бути у відповідності до ліцензійних вимог?

12/08/2019

Консультації

На запитання читачів відповідає Володимир Місюрак, юрист юридичної компанії «Правова допомога»

 

Клініко-діагностична лабораторія вважається підрозділом закладу охорони здоров’я та проваджує господарську діяльність з медичної практики. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до начальників (завідувачів) структурних підрозділів медичного закладу визначаються наказом МОЗ України «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я» від 29.03.2002 р. № 117 , де, зокрема, до начальників висуваються такі кваліфікаційні вимоги:

  • повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;
  • проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за профілем структурного підрозділу;
  • підвищення кваліфікації (курси вдосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
  • наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

Біологи є професіоналами з немедичною освітою, а тому існує невідповідність для обіймання посади завідувача лабораторії.

Водночас біолог — професіонал з біологічною освітою, який свого часу був належним чином допущений до лікарської практики (як лікар-лаборант) відповідно до наказу МОЗ України «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25.12.1992 р. № 195 та до моменту набрання чинності наказом МОЗ України «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я» від 12.08.2009 р. № 588, мав щонайменше 5 років стажу лікаря-лаборанта і обіймав посаду завідувача лабораторії, то така особа може продовжувати обіймати посаду завідувача лабораторного підрозділу медичного закладу.

На сьогодні поширена практика виконання обов’язків начальника лабораторних підрозділів біологами, проте таке укомплектування посади здебільшого не відповідає вимогам чинного законодавства, на що часто-густо вказують Міністерство охорони здоров’я України та місцеві департаменти охорони здоров’я.

Читати далі