Чи зараховується період роботи в «Державному відкритому акціонерному товаристві шахти ім. Я. М. Свердлова» та у Відокремленому підрозділі «Шахта ім. Я. М. Свердлова» ДП «Свердловантрацит» на посаді фельдшера поверхневого здоровпункту до стажу роботи для в

 

На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я затверджений постановою КМУ від 29 грудня 2009 р. № 1418 (далі — Порядок).

Дія Порядку його поширюється на медичних та фармацевтичних працівників, які працюють у будь-яких державних та комунальних установах, закладах, організаціях, незалежно від підпорядкування, на посадах, зазначених у пункті 3 Порядку, та для яких застосовуються умови оплати праці, встановлені для працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Переліком закладів охорони здоров’я, затвердженим наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 р. № 385, передбачено пункт охорони здоров’я (здоровпункт).

Для працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я застосовуються Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 (далі — Умови оплати праці).

Умови та розмір оплати праці, у тому числі встановлення доплат і надбавок, медичних працівників, які працюють у структурних підрозділах госпрозрахункових підприємств, відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР визначаються в колективних договорах із дотриманням державних норм, гарантій і положень генеральної і галузевої угод.

У нашому випадку здоровпункт був структурним підрозділом «Державного відкритого акціонерного товариства шахти ім. Я. М. Свердлова» та Відокремленого підрозділу «Шахта ім.. Я. М. Свердлова» ДП «Свердловантрацит». Якщо у колективному договорі підприємства передбачалася оплата праці фельдшера відповідно до Умов оплати праці, йому мали встановити й надбавку за вислугу років, включивши умови її виплати у колективний договір.

У разі переходу цього працівника до державного або комунального закладу охорони здоров’я йому має зараховуватися попередній стаж роботи на підприємстві на посаді фельдшера здоровпункту для встановлення надбавки за вислугу років.

"Практика управління медичним закладом", № 2, 2016