ДЕЗІНФЕКТОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

25/10/2019

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

НЕЛЛІ МОРОЗОВА, СЕРГІЙ РІДНИЙ

Харківська медична академія післядипломної освіти

Охорона здоров’я людей потребує системи антимікробного захисту, важливою складовою якої є усунення збудників інфекційних захворювань у довкіллі, тобто дезінфекція.

 

Способи та засоби запобігання в довкіллі несприятливого впливу на організм людей різних біологічних патогенів (мікробів-збудників, їхніх переносників і носіїв) регламентовані законодавчими документами, термінологія яких повинна однозначно тлумачити основні закономірності процесу дезінфекції.

Термінологія ― це не тільки специфічна для кожної науки мова спілкування, а й комплекс інформації, що відбиває загальні цілі й завдання, а також засоби, методи й організаційні принципи їхнього досягнення. Тому надзвичайно важливо, щоб вживані терміни та їхні визначення давали можливість однозначного розуміння закладеної в них інформації. В цьому аспекті дезінфектологічна термінологія вимагає не тільки уточнення, а й сучасної уніфікації.

На жаль, останніми роками в Україні спостерігається тенденція до того, що частина авторів, які не мають базової підготовки з дезінфекції, механічно в машинному перекладі застосовують закордонну термінологію без фахової редакції, тобто без адаптації до сучасних загальноприйнятих у нашій країні визначень, навіть не тільки у своїх публікаціях, а й у проектах законодавчих документів.

Очевидний приклад невизначеності й неадекватності дій, які випливають із визначення термінів, — це суперечливість суджень про засадничі поняття, такі як «дезінфекція», «дезінфектор», «антисептик» тощо, а також їхнє місце в системі антиінфекційного захисту людей.

Розглянемо ряд термінів з погляду їхньої інтерпретації в енциклопедіях і словниках. Так, енциклопедичний термін «інфекція» означає зараження, заглибленню  мікробів в макроорганізм з подальшим розвитком хвороби. Адекватним поняттю «інфекція» є трактування «дезінфекції» (франц. префікс des- та лат. infection означає знищення, видалення чого-небудь) як перешкоди, протидії, запобігання заглибленню  збудника в організм.

 

Термін «інфекція» нерівнозначний поняттям:

- «інфекційне захворювання»,

- «збудник хвороби»,

- «місцеперебування (локалізація) мікроба в макроорганізмі»,

- «стан зараженості організму».

 

Читати далі