ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ

26/04/2019

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ

 

НАТАЛІЯ ЛІСНЕВСЬКА

координатор медичного напряму в секторальній децентралізації, Центральний офіс реформ при Мінрегіонбуді

 

Діяльність сучасного закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) неможливо уявити без документування інформації про певні факти чи події. У такому разі практично всі документи, що використовуються в цьому закладі й стосуються прав та інтересів громадян або юридичних осіб, мають юридичне значення.

 

Необхідність або доцільність наявності/ведення тих чи інших документів у ЗОЗ залежить від форми власності, виду та профілю його діяльності.

Так, залежно від виду ЗОЗ (лікарняні зі стаціонаром, амбулаторно-поліклінічні) вони зобов’язані вести документацію, передбачену Наказом МОЗ України «Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів» від 26 липня 1999 р. № 194 чи Наказом МОЗ України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» від 27 грудня 1999 р. № 302.

Наявність відповідної нормативно-правової бази, яка формує стратегію інформаційної політики та містить питання ведення нормативно-довідкової інформації, що є обов'язковою для всіх закладів, визначення штатних одиниць для кожного лікувально-профілактичного закладу із супроводу програмного забезпечення, визначення джерел фінансування комп'ютерної техніки, програмних забезпечень і телекомунікаційних технологій — це надає актуальності темі нашого дослідження.

 

Документаційне забезпечення медичного закладу складається з двох нерозривно зв’язаних компонентів:

– документування – складання та створення документів на різних носіях за встановленими правилами;

– організації роботи з документами, яка передбачає організацію документообігу, зберігання та використання документів у поточній діяльності установи.

Читати далі