ДОПЛАТА ДО МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ ПРИ СУМІЩЕННІ ТА СУМІСНИЦТВІ

15/04/2019

Консультація

 

Ірина Красовська,

консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на території України для підприємств усіх форм власності, в тому числі й медичних закладів. Щоб забезпечити дотримання цієї гарантії, з першого січня 2017 року в законодавстві про оплату працю ввели таке поняття, як доплата до рівня мінімальної зарплати. Як розрахувати таку доплату? Кому можна доплачувати а кому — ні? Ці та інші подібні запитання виникають у бухгалтерів й до сьогодні. Розглянемо далі особливості нарахування заробітної плати особам, які працюють за сумісництвом або суміщають професії

Насамперед нагадаємо, що таке суміщення та сумісництво й чим вони відрізняються одне від одного.

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час в тому ж або іншому закладі охорони здоров’я.

Характерними ознаками сумісництва є те, що працівник виконує дві роботи — основну та іншу додаткову, і може це робити не тільки за одним місцем роботи. Якщо працівник працює за сумісництвом в іншому медичному закладі, в нього два місця роботи — основне робоче місце й місце роботи за сумісництвом. При цьому основним робочим місцем вважається той заклад, де зберігається трудова книжка працівника. Якщо ж ідеться про сумісництво в одному закладі охорони здоров’я, то одна з посад є основною, а друга — за сумісництвом. Через можливість роботи за сумісництвом в одному або декількох медичних закладах розрізняють два види сумісництва — внутрішнє та зовнішнє.

Також у разі сумісництва виконання іншої (не основної) оплачуваної роботи відбувається у час, вільний від основної роботи. Тобто, навіть якщо працівник працює сумісником у тому ж самому закладі охорони здоров’я, де й основна робота, його робочий час збільшується. У табелі обліку використання робочого часу робота за сумісництвом відображається як при зовнішньому, так і при внутрішньому сумісництві.

Нарахування заробітної плати при сумісництві здійснюється за фактично відпрацьований час за кожною посадою. При цьому оплата роботи за сумісництвом не залежить від розміру заробітної плати, надбавок і доплат, які працівник отримує за основним місцем роботи. Так, і для зовнішнього, і для внутрішнього сумісника встановлюється оклад або тарифна ставка за посадою на умовах сумісництва, можуть виплачуватися премії, надбавки, доплати та інші гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені законодавством або умовами колективного договору, якщо на це не встановлено заборони.

Суміщення — це виконання працівником разом зі своїми посадовими обов’язками, передбаченими трудовим договором або посадовою інструкцією, додаткової роботи за іншою посадою в одному медичному закладі та в межах того самого робочого часу, що й основна робота працівника.

Читати далі