ДОПЛАТИ ДЛЯ РОБІТНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

12/09/2019

СОЦГАРАНТІЇ

ОФІЦІЙНО. Державна служба України з питань праці

 

Форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

У разі, якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), який представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом.

На підприємствах і в організаціях, які знаходяться на госпрозрахунку і отримують дотації з бюджету, організацію оплати праці здійснюють відповідно до Закону України «Про оплату праці», але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацій та власних доходів з урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Держава регулює питання оплати праці на підприємствах усіх форм власності й господарювання шляхом установлення на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній і комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, які фінансуються чи дотуються з бюджету.

На важких роботах, на роботах із шкідливими й небезпечними умовами праці, на роботах із особливими природними географічними й геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, згідно зі статтею 100 Кодексу законів про працю України, встановлюють підвищену оплату праці. Перелік цих робіт визначає Кабінет Міністрів України.

Віднесення робіт до категорії зі шкідливими та важкими умовами праці можливе на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, порядок проведення якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01. 08. 1992 р. № 442.

Читати далі