ДОПЛАТИ ДЛЯ РОБІТНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

30/09/2019

СОЦГАРАНТІЇ

ОФІЦІЙНО. Державна служба України з питань праці

 

Форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

У разі, якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), який представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом.

На підприємствах і в організаціях, які знаходяться на госпрозрахунку і отримують дотації з бюджету, організацію оплати праці здійснюють відповідно до Закону України «Про оплату праці», але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацій та власних доходів з урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Держава регулює питання оплати праці на підприємствах усіх форм власності й господарювання шляхом установлення на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній і комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, які фінансуються чи дотуються з бюджету.

На важких роботах, на роботах із шкідливими й небезпечними умовами праці, на роботах із особливими природними географічними й геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, згідно зі статтею 100 Кодексу законів про працю України, встановлюють підвищену оплату праці. Перелік цих робіт визначає Кабінет Міністрів України.

Читати далі