ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НОВОВВЕДЕННЯ ДО ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ

06/12/2018

ОФІЦІЙНО

З 2018 року забезпечення путівками для відновлювального лікування здійснюватиметься за новим принципом — «гроші ходять за людиною». Як працюватиме ця новація від соцстраху? Спробуємо розібратися далі

Основними завданнями Фонду соціального страхування України є реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а також надання медичних та соціальних послуг.

З 1 січня 2018 року забезпечення путівками для відновлювального лікування здійснюватиметься за новим принципом — «гроші ходять за людиною», тобто для проведення реабілітаційного лікування застрахована особа самостійно зможе обирати санаторно-курортний заклад відповідного профілю лікування. Перелік санаторіїв у розрізі профілів медичної реабілітації затверджуватиметься наказом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування та оприлюднюватиметься для ознайомлення на офіційному сайті (www.fssu.gov.ua).

Це сталося завдяки постанові правління Фонду соцстраху від 13 липня 2017 р. № 39, якою затверджено Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Механізм отримання реабілітації для працюючих такий: на підставі отриманої інформації від закладу охорони здоров’я про потребу в подальшій реабілітації хворого, який перебуває в нього на лікуванні, орган Фонду надсилає санаторно-курортному закладу заяву такої особи для узгодження можливості прийому її в санаторій. У разі отримання згоди укладається тристоронній договір (між застрахованою особою, органом Фонду та санаторієм) з узгодженою датою заїзду.

Договір є документом, що надає право працюючому на отримання послуг із реабілітаційного лікування в санаторно-курортному закладі. У договорі обов’язково зазначаються профіль медичної реабілітації, строк лікування (визначається лікуючим лікарем і ЛКК, але не більше ніж 24 дні) і дата початку лікування.

Після завершення хворим курсу реабілітації орган Фонду згідно з актом приймання-передачі та рахунком перераховує санаторію вартість фактично наданих послуг із реабілітації (діагностичні та лікувальні послуги, що надаються за призначенням лікаря та за відсутності протипоказань, послуги з харчування та проживання). Але слід мати на увазі, що в разі перевищення їх вартості над граничними розмірами витрат застрахована особа самостійно сплачуватиме різницю коштів на рахунок санаторно-курортного закладу.

Граничні розміри витрат на відшкодування вартості одного ліжко-дня лікування для застрахованої особи або члена її сім’ї (дитини в супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікуна, піклувальника)) затверджуються правлінням Фонду.

Читати далі