Колективні договори у закладах охорони здоров’я

11/02/2019

Організаційні питання

Олександр Клименко,

консультант із питань соціально-трудових відносин

 

У закладах охорони здоров'я, як і на більшості інших підприємств, установ і організацій для задоволення інтересів як найманих працівників, так і роботодавців у відповідності до чинного законодавства мають проводитися колективні переговори та укладатися колективні договори. Щоб правильно їх укладати слід добре знати відповідні нормативно-правові акти, основні вимоги до колективних договорів, права та обов'язки сторін колективного договору, а також різні види документів, які оформлюються на різних етапах колективних переговорів та укладання колективних договорів.

Визначення основних понять у системі колективно-договірного регулювання

Для того, щоб правильно орієнтуватися у законодавстві про колективні договори та правильно застосовувати його вимоги на практиці у конкретному закладі у процесі укладання та оформлення трудового договору на ньому, слід добре орієнтуватися і у відповідних термінах (поняттях), щодо колективно-договірного регулювання. Так у відповідності до зазначених нормативно-правових актів (далі – НПА):

  • Колективний договір – це договір, який укладається сторонами колективного договору на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників і роботодавців.

Сторонами колективного договору є:

  • роботодавець, з однієї сторони, і
  • профспілковий орган (один або кілька), а у разі їх відсутності — представники, які обрані і уповноважені трудовим колективом, з іншої сторони.

Колективні договори укладаються на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи. Крім цього, колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, в межах компетенції цих підрозділів. У випадку же використання найманої праці фізичною особою-підприємцем укладати колективний договір не потрібно.

Читати далі