КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБОТИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

09/01/2019

СТАНДАРТИ

 

У минулому основними показниками діяльності персоналу, які підлягали контролю, вважалися, насамперед, дотримання та виконання працівниками дисципліни. За результатами контролю до порушників дисципліни застосовували різні санкції, а ті, що дотримувались її, могли розраховувати на заохочення

Під час організації ефективного контролю виконавчої дисципліни необхідно дотримуватися певних умов.

З іншого боку, досягши певного рівня виконавчої дисципліни, не можна очікувати подальшого удосконалення якості медичної, зокрема сестринської, допомоги, наполегливо використовувати заходи дисциплінарного контролю. Враховуючи те, що можливості вже вичерпані, потрібно шукати інший підхід.

Нові можливості в покращанні якості сестринської допомоги сприяли залученню в практику лікувально-профілактичних установ (ЛПУ) програм забезпечення якості, а пізніше — сестринського аудиту.

Можна стверджувати, що сучасна сестринська діяльність щодо покращення якості медичної допомоги — результат синтезу двох названих підходів, які можуть набувати різноманітних форм за різних умов.

Нині у сфері управління зрозуміли, що думати про якість продукції потрібно на всіх етапах управлінської діяльності, зокрема, при плануванні, організації виробництва та контролі за ним.

Щоразу, приймаючи управлінське рішення, керівництво повинно думати, чи гарантує воно заплановану якість продукції. З часом зусилля зі створення гарантій якості продукції стали називати забезпеченням якості.

Вимоги, що забезпечують якість продукції, часто називали стандартами. Забезпечення якості роботи ширше за змістом, ніж контроль виконавчої дисципліни працівників.

Читати далі