МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ОЗДОРОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИКАМ

07/11/2018

ЗАРПЛАТА

Від редакції

Отримання працівниками бюджетної сфери всіх виплат, зокрема й матеріальної допомоги на оздоровлення, чітко регламентовано законами України, постановами КМУ та галузевими наказами. Важливі нюанси (порядок, умови та коло отримувачів) прописують також у Положенні про надання матеріальної допомоги, що є додатком до колективного договору (лист Мінпраці від 28.07.2010 р. № 8109/0/14-10/13)

Обов’язок надавати матдопомогу

Для окремих категорій працівників-бюджетників надання матеріальної допомоги на оздоровлення є обов’язковим. До них, зокрема, належать: держслужбовці, посадові особи місцевого самоврядування, педагогічні та науково-педагогічні працівники, працівники музеїв і бібліотек, медичні працівники тощо.

Розмір матдопомоги визначається:

  1. У розмірі посадового окладу (ставки зарплати), установленого на момент виходу у відпустку в загальному випадку, у разі надання щорічної відпустки.
  2. оздоровчу допомогу надають для деяких категорій працівників бюджетних установ, а саме для: держслужбовців, працівників, що виконують функції з обслуговування держорганів, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Для тих працівників бюджетної сфери, для яких виплата допомоги на оздоровлення не є гарантованою, її надання оформлюють рішенням керівника та лише за наявності економії фонду оплати праці.

 

Порядок надання матеріальної допомоги на оздоровлення та визначення її розміру для окремих категорій працівників

 

Медичні та фармацевтичні працівники

 

Абзацом 3 п. 2 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011р. № 524 (далі — Постанова № 524) медичним та фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів (установ) передбачена виплата допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час надання щорічної основної відпустки.

Така допомога для зазначеної категорії працівників єробов’язковою виплатою, і кошти на її виплату необхідно передбачати в кошторисі закладу охорони здоров’я. При цьому під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника передбачається одна допомога на оздоровлення.

До медичних і фармацевтичних працівників належать особи, які допущені до медичної та фармацевтичної діяльності, а саме:

  1. професіонали з повною вищою медичною і фармацевтичною освітою (у т. ч. лікарі-інтерни);
  2. фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою всіх спеціальностей;
  3. з повною та неповною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності на посадах лікарів та середнього медичного персоналу згідно з наказом МОЗ «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25.12.1992 р. № 195 (далі — Наказ № 195).

Отже, допомогу на оздоровлення згідно з Постановою № 524 виплачують тим медпрацівникам, які обіймають посади, наведені в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117 (далі — Довідник № 117), у розділах «Керівники», «Професіонали» і «Фахівці», у т. ч. особам без медосвіти, які допущені до роботи згідно з Наказом № 195.

Читати далі