Матеріальна допомога: види та оподаткування

16/07/2019

Соцстандарти

 

Ірина Красовська,

консультант із питань бухгалтерського та податкового обліку

 

Хоча чіткого визначення терміна «матеріальна допомога» не містить жоден законодавчий документ, на практиці всі заклади охорони здоров’я виплачують її своїм працівникам. Про те, якою може бути матеріальна допомога та як її оподатковувати, дізнаєтеся зі статті

 

Види матеріальної допомоги

 

Матеріальна допомога може розрізнятися за такими ознаками:

 • за обов’язковістю надання:
 • обов’язкова — передбачена законодавством або колективним (трудовим) договором, не залежить від фінансового стану медичного закладу;
 • необов’язкова — виплачується в окремих випадках за рішенням керівника закладу в залежності від фінансових можливостей;
 • за періодичністю надання:
 • систематична — надається регулярно, як правило, раз на рік, наприклад, матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки;
 • одноразова (разова) — надається нерегулярно, за наявності фінансових можливостей медичного закладу або в разі настання певних подій у працівника;
 • за кількістю працівників, яким вона надається:
 • усім працівникам або більшості працівників — категорії працівників визначаються законодавством або колективним (трудовим) договором;
 • окремим працівникам — виплачується на підставі їхніх заяв і за рішенням керівника медичного закладу;
 • за розміром:
 • залежно від рівня заробітної плати — надається в розмірі посадового окладу або його частини, середньомісячного заробітку або його частини;
 • залежно від потреби — надається в розмірі, зазначеному в заяві працівника, або за рішенням керівника закладу;
 • за напрямом використання:
 • цільова — надається на конкретні цілі;
 • нецільова — використовується працівником на власний розсуд;
 • за включенням до фонду оплати праці (далі — ФОП):
 • включається до ФОП — належить до інших заохочувальних та компенсаційних виплат згідно з Інструкцією зі статистики зарплати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5);
 • не включається до ФОП — відповідно до положень Інструкції № 5.

Своєю чергою, Податковий кодекс України (далі — ПКУ) містить такі поняття допомоги:

 • фінансова допомога (пп.14.1.257 ПКУ);
 • допомога на лікування та медичне обслуговування за рахунок коштів медичного закладу (пп. 165.1.19 ПКУ);
 • благодійна допомога, яка для цілей оподаткування поділяється на:
 • нецільову — що надається без установлення будь-яких умов або напрямів використання (170.7.3 ПКУ);
 • цільову — яка надається під визначені умови та напрями її витрачання (170.7.4 ПКУ).

 

Порядок надання матеріальної допомоги

Читати далі