Матеріальна відповідальність працівників

15/11/2018

ІРИНА КРАСОВСЬКА

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Добросовісне виконання трудових функцій — не єдиний обов’язок кожного працівника: він також має дбайливо ставитися до майна закладу, де працює. Якщо працівник цього не дотримується, то несе матеріальну відповідальність. Розглянемо, які існують види матеріальної відповідальності, у яких випадках та до кого їх можна застосовувати, а також, як оформлюється відшкодування працівником завданого збитку

НА КОГО МОЖЕ БУТИ ПОКЛАДЕНО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Трудові відносини між працівником та керівництвом медичного закладу оформлюються трудовим договором й вони виступають його сторонами. Як правило, одним із питань трудового договору є матеріальна відповідальність під час трудових відносин — обов’язок однієї сторони трудового договору (працівника або керівництва медичного закладу) відшкодувати іншій стороні шкоду, заподіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або неналежного виконання обов’язків за таким договором. Отже, суб’єктами матеріальної відповідальності у трудових відносинах є працівник та керівник медичного закладу. Це підтверджує стаття 131 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), якою встановлено взаємний обов’язок працівника і керівника зі збереження майна медичного закладу. Зокрема, працівник повинен дбайливо ставитися до майна закладу і вживати заходів із запобігання шкоди, а керівник — створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого йому майна.

Якщо внаслідок порушення трудових обов’язків працівником буде заподіяно шкоду медичному закладу, він несе за це матеріальну відповідальність (частина перша ст. 130 КЗпП).

Звертаємо увагу, в зазначеній нормі КЗпП не обумовлюється, що таку відповідальність несуть тільки матеріально-відповідальні особи: там вказано «працівники несуть матеріальну відповідальність». Це означає, що матеріальна відповідальність може бути покладена на будь-якого працівника, який уклав трудовий договір з медичним закладом. При цьому не важливо, яку посаду обіймає «порушник». Тобто за наявності підстав до матеріальної відповідальності може бути притягнений будь-хто з працівників закладу, починаючи з некваліфікованих робітників та закінчуючи керівниками усіх рівнів.

Ще один важливий момент — працівник несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну ним внаслідок порушення трудових обов’язків. З цього випливає, що коли, припустимо, працівник з чиєїсь вказівки виконував завдання (роботи), які не належать до його трудових обов’язків, і при цьому заподіяв медичному закладу шкоду, то в такому випадку працівник не може бути притягнутий до матеріальної відповідальності. Наприклад, якщо завідувач відділення наказав старшій медичній сестрі переносити якісь прилади, а вона при цьому впустила один із них на підлогу і частково пошкодила, то її не можна притягнути до матеріальної відповідальності через те, що зазначена доручена робота не належить до її функціональних обов’язків.

Так само відмова працівника від виконання обов’язків, не передбачених його трудовим договором, в результаті якої медичному закладу було нанесено шкоду (наприклад, під час виникнення пожежі працівник відмовився «рятувати» майно закладу до приїзду пожежників), не може бути підставою для його притягнення до матеріальної відповідальності.

Читати далі