Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я

12/09/2019

Роз’яснення

Офіційно. Міністерство охорони здоров'я України

I. Загальні положення

1. Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я визначають загальний механізм формування в обліку інформації про лікарські засоби та медичні вироби у матеріальній і грошовій формі, як запасів.

2. Терміни, що використовуються у цих Методичних рекомендаціях, вживаються у значенні наведеному у Законі України «Про лікарські засоби», Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 753, та інших нормативно-правових актах.

II. Бухгалтерський облік

1. Організація бухгалтерського обліку

1. Бухгалтерський облік лікарських засобів та медичних виробів заклади охорони здоров'я ведуть з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Лікарські засоби та медичні вироби є об'єктами обліку запасів закладів охорони здоров'я. Інформацію про них у бухгалтерському обліку заклади охорони здоров'я формують, керуючись цими Методичними рекомендаціями, а також, зокрема:

1) Підприємства, організації та інші юридичні особи (далі — Підприємства):

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246 (далі — Стандарт 9 «Запаси»);

Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів,, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 10 січня 2007 року № 2 (далі — Методрекомендації № 2);

Планом рахунків бухгалтерського обліку (далі — План рахунків № 291) та Інструкцією про його застосування (далі — Інструкція — 291), затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291.

2) Суб'єкти державного сектору:

Читати далі