НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

14/03/2019

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Державна служба України з питань праці

 

Уважний огляд місця події, детально складені протокол та ескіз (схема) дають змогу комісії з’ясувати обставини та причини нещасного випадку, а отже, сприяють об’єктивному його розслідуванню

 

Складання протоколу огляду місця, де стався нещасний випадок, та ескізу місця події, де цей випадок відбувся, при розслідуванні нещасного випадку на виробництві здійснюється згідно з «Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 (далі — Порядок № 1232).

1

На ескізі (схемі) місця події слід наносити детальне схематичне зображення обстановки до настання події та після настання події, зокрема: розташування потерпілого, машин, механізмів, обладнання, інструменту тощо.

2

Під час схематичного позначення деталей обставин необхідно робити прив’язки до існуючих будівель, споруд, доріг тощо шляхом позначення необхідних розмірів, які мають значення для з’ясування обставин та причин нещасного випадку. Особливо необхідно позначати розміри, що регламентуються нормативно-правовими актами з охорони праці.

3

Для детальнішої характеристики окремих місць, які мають ключове значення, рекомендується робити їх деталізацію з прив’язкою до основного ескізу. Ескіз місця події слід взаємно пов’язувати з протоколом огляду.

Читати далі