Нормування праці

09/01/2019

Кадри

 

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

Після втрати чинності наказу Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я» від 23.02.2000 р. № 33 (далі — Наказ № 33) на підставі наказу МОЗ від 02.09.2016 р. № 928. заклади охорони здоров'я (далі — заклади) отримали розширені права щодо самостійного вирішення різних питань нормування праці, зокрема щодо встановлення штатної чисельності своїх працівників різних професійних категорій

 

При цьому при вирішенні відповідних питань вони можуть як надалі використовувати Наказ № 33 як рекомендаційний і методичний документ, так і самостійно розробляти відповідні норми чисельності або обслуговування з урахуванням специфіки своїх закладів. Для самостійного ж розроблення і впровадження відповідних норм керівникам і кадровикам закладів охорони здоров'я передусім варто добре орієнтуватися в основних поняттях та вимогах законодавства щодо нормування праці.

 

Які можуть бути норми праці

 

Питанням нормування праці присвячено окрему главу VI Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та главу 5 проекту Трудового кодексу України (далі — ТК). Зокрема у ст. 85 КЗпП перелічені відповідні види норм праці (без їх визначення), а в ст. 201 ТК наводяться і їх визначення:

Читати далі