ОБРОБКА НАРКОЗНО-ДИХАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ

06/12/2018

Інфекційний контроль

Оксана Циганчук,

керівник проекту «Сан-Експерт»

 

Забезпечення епідеміологічної безпеки пацієнтів при використанні наркозно-дихальної апаратури (НДА) — одне із головних завдань у проблемі боротьби з внутрішньо-лікарняними інфекціями (ВЛІ). У процесі експлуатації НДА зазнає значного мікробного забруднення, що у випадках неякісного її знезараження з високою вірогідністю може стати однією з причин внутрішньо-лікарняного інфікування пацієнтів.

У важких хворих штучна вентиляція легенів (ШВЛ) часто є основним фактором розвитку внутрішньо-лікарняної пневмонії, яку прийнято розглядати як частину загальної проблеми ВЛІ.

 

Частота пневмоній, пов'язаних з проведенням ШВЛ, коливається від 30 до 50 %. Асоційована з ШВЛ пневмонія є найбільш поширеною у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ), де на її частку припадає від 30 до 50 % всіх ВЛІ, що розвиваються у відділенні.

 

Відповідно до загальноприйнятої концепції, в основі запобігання зараження пацієнтів через дихальні системи закладено три основні позиції:

  1. Знезараження апаратури.
  2. Використання одноразових контурів.
  3. Використання одноразових бактеріальних фільтрів.

 

На практиці в сучасних умовах у ЛПУ найбільш реальною залишається перша позиція — знезараження апаратури. Однак необґрунтоване та безсистемне використання для цих цілей миючих та дезінфекційних засобів, неправильний вибір груп діючих речовин, які лежать в основі деззасобів, з одного боку, не забезпечують належного ефекту, а з іншого — часто надають шкідливу дію на гумові та металеві частини апаратів, мають тривалу експозицію знезараження. Але найнебезпечніше — це можлива адсорбція препаратів на виробах (наприклад, ендотрахеальні трубки), що при їх використанні призводить до опіків і некрозів слизової з наступним розвитком стенозів та ін..

Надзвичайно важливим аспектом сучасної технології обробки НДА є їх повноцінно проведена очистка. Неякісно відмиті забруднення не тільки знижують ефективність подальшої обробки антимікробними засобами, а й призводять до виходу з ладу НДА. Рішення цієї проблеми гарантує використання нових високоактивних миючих препаратів європейської якості.

До устаткування, яке має контакт з неушкодженою шкірою, або не має звичайного прямого контакту з пацієнтом ми відносимо:

Читати далі