Охорона праці в КДЛ

07/10/2019

Охорона праці

 

Сучасний розвиток медицини, підвищення технічної оснащеності лікувальних установ, впровадження досконалих технологічних процесів, сучасного устаткування, апаратури, інструментарію, застосування нових лікарських засобів освоєння нових методів діагностики і лікування ставлять нові завдання з профілактики несприятливих наслідків для здоров'я, умов і характеру трудової діяльності лабораторного робітника, що заслуговує на пильну увагу щодо охорони їх здоров'я.

 

Одним із важливих розділів розвитку сучасної медицини є достатня об'єктивність якості лабораторних досліджень, своєчасне забезпечення необхідної сучасної лабораторної інформації практичних лікарів.

Лабораторна діагностика — спеціальність, що забезпечує клінічні лабораторні дослідження складу зразків біоматеріалів з метою виявлення зміни їх ендогенних і екзогенних компонентів, структурно або функціонально відображаючих стан та діяльність органів, тканин, систем організму, у яких можливе ураження при передбаченій патології.

Праця медичних робітників належить до найбільш складних і відповідальних видів діяльності людини. Вона характеризується значним інтелектуальним навантаженням, а в окремих випадках вимагає і великих фізичних зусиль та витривалості, уваги і підвищеної працездатності в екстремальних умовах, надто через дефіцит часу.

Медичний персонал, що працює в лабораторіях, в своїй діяльності може піддаватися дії багатьох чинників, небезпечних для здоров'я та здатних викликати професійні захворювання.

 

Умовно всі чинники можна поділити на 5 груп:

  • фізичні — іонізуюче та неіонізуюче випромінювання, ультразвук, лазерне випромінювання, шум, вібрація та ін.;
  • хімічні — високоактивні лікарські препарати, хімічні речовини і дезінфікуючі засоби;
  • біологічні — патогенні і умовно-патогенні мікроорганізми;
  • нервово-емоційні — інтелектуальна та емоційна напруга, змінна робота, часто при дефіциті часу, екстремальні ситуації;
  • ергономічні — робота у вимушеній позі та експлуатація ергономічно-неадекватного устаткування.

 

Радимо звернути увагу на хімічні чинники, які можуть створити аварійну, або небезпечну ситуацію на робочому місці під час лабораторних досліджень. Причиною цього може стати недотримання елементарних правил техніки безпеки.

Окрім запровадження інструкцій з техніки безпеки, лабораторії повинні затвердити й інструкції з охорони праці на різні види робіт чи процедури, що використовуються в діяльності лабораторії.

Наводимо приклад найбільш поширеної для всіх лабораторій інструкції з охорони праці при виконанні робіт з кислотами і лугами.

Читати далі