Основні види аудиторських перевірок

26/04/2019

Аудит

 

Аудит фінансової звітності — це перевірка звітності суб’єкта з метою складання висновку про відповідність її встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам бухгалтерського обліку.

Податковий аудит — це аудиторська перевірка правильності, повноти нарахування та сплати податків, дотримання податкової політики.

Аудит на відповідність вимогам — це аналіз фінансової чи господарської діяльності суб’єкта з метою визначення її відповідності установленим умовам, правилам або законам. Якщо такі умови (наприклад, внутрішні правила контролю) установлені адміністрацією, то цей вид аудита здійснюють співробітники підприємства, що виконують функції внутрішніх аудиторів. Якщо ж умови встановлені кредиторами (скажімо, вимога підтримки певного співвідношення між оборотним капіталом і короткостроковими зобов’язаннями), то, оскільки виконання цих умов часто знаходить висвітлення у фінансових звітах компанії, цей вид аудита проводиться разом з аудитом фінансових звітів або як спеціальний аудит.

Управлінський (виробничий) аудит — це перевірка й удосконалювання організації та управління підприємством якісних сторін виробничої діяльності, оцінка ефективності виробництва й фінансових вкладень, продуктивності, раціональності використання коштів, їхньої економії.

Аудит господарської діяльності — досить близький до управлінського аудиту та є систематичним аналізом господарської діяльності організації, проведений для окремих цілей. Цей вид аудиту, що іноді називають аудитом ефективності роботи чи адміністративного управління організації, має такі цілі, як:

  • оцінка ефективності управління;
  • виявлення можливостей поліпшення господарської діяльності;
  • унесення рекомендації щодо поліпшення діяльності
  • або подальших дій.

Аудит господарської діяльності може бути проведений як на замовлення адміністрації, так і на вимогу третьої сторони, у т.ч. і державних органів.

Читати далі