ПЕРЕБУВАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

12/07/2019

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Львівська обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я

 

Збереження середнього заробітку за період перебування на курсах підвищення кваліфікації

Питання гарантій та компенсацій для працівників, які направляються на курси підвищення кваліфікації, регулює постанова КМУ «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28 червня 1997 р. № 695 (далі — Постанова № 695). Згідно з пунктом 1 цієї постанови за працівниками, які направляються на курси підвищення кваліфікації, зберігається середній заробіток тільки за основним місцем роботи за весь період навчання.

Тому за медичними працівниками, яких направили на курси підвищення кваліфі­кації, зберігалася середня заробітна плата тільки за основним місцем роботи. При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу перебування на курсах підвищення кваліфікації заробітна плата на роботі за сумісництвом не враховувалася.

Міністерство охорони здоров’я в листі від 30 грудня 2009 р. № 11-03-03/1010 вказувало на те, що пункт 1 постанови № 695 суперечить пункту 10 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28 червня 1993 р. № 43. Так у пункті 10 зазначеного Положення передбачено: при обчисленні середнього заробітку медичним та фармацевтичним працівникам лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я заробітна плата враховується на всіх місцях роботи, тобто і за суміс­ництвом також.

З прийняттям постанови КМУ від 11 травня 2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі — Постанова № 524) цю законодавчу колізію вирішено. Так, абзацом 2 пункту 2 Постанови № 524 встановлено: за медичними і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів (установ), які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи згідно із законодавством. Ця норма застосовується з моменту набуття чинності Постанови № 524.

У таблиці наведемо порядок оплати праці та оформлення трудових відносин під час направлення працівників на курси підвищення кваліфікації залежно від конкретної ситуації.

Читати далі