Порядок проведення епідеміологічного нагляду за тифами і паратифами

06/09/2018

ЕПІДНАГЛЯД

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 18 грудня 2017 року № 1620

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на черевний тиф або паратиф закладами і установами охорони здоров’я державної та комунальної форм власності та спрямований на зниження ризику занесення і поширення на території України захворювань на черевний тиф і паратифи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

1) черевний тиф — гостре інфекційне захворювання, що спричиняється різними формами черевнотифозних бактерій; антропоноз, що характеризується ураженням лімфатичного апарату кишечника переважно дистального відділу тонкої кишки, мезентеріальних лімфатичних вузлів, бактеріємією, клінічно проявляється загальною інтоксикацією, гарячкою, спленомегалією, висипкою, тифозним статусом, можливими загостреннями і рецидивами, специфічними ускладненнями, тривалим бактеріоносійством, а також характеризується літньо-осінньою сезонністю (зростання захворюваності починається з липня, досягаючи максимуму у вересні-жовтні);

2) збудник черевного тифу — Salmonella Typhi, паратифів — Salmonella Paratyphi A, Salmonella Paratyphi B та Salmonella Paratyphi C, що належить до роду Salmonella, родини Enterobacteriaceae;

3) Salmonella Typhi — коротка, рухлива, грамнегативна паличка, факультативний анаероб, під час руйнування виділяє ендотоксин, має джгутиковий H-антиген білкової природи, соматичний термостабільний O-антиген (ліпополісахарид) і поверхневий термолабільний Vi-антиген та стійка до факторів довкілля.

3. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Основах законодавства України про охорону здоров’я та інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я.

4. До контингентів високого епідемічного ризику щодо захворювань на черевний тиф та паратиф належать особи, що здійснюють міжнародні поїздки, а також бездомні особи, серед яких найчастіше реєструються окремі випадки захворювань на черевний тиф.

5. Передавання інфекції здійснюється фекально-оральним способом.

 

Читати далі