ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА ДИТЯЧОГО

15/04/2019

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

консультант із соціально-трудових відносин

 

_________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

лікаря-стоматолога дитячого стоматологічного відділення (кабінету, іншого структурного підрозділу)

(код КП 2222.2)

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

___________________________________________________________

 

_________ _____________________________

 (підпис)                                         (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лікар-стоматолог дитячий належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника закладу відповідно до чинного законодавства України за поданням завідувача стоматологічного відділення (кабінету, іншого структурного підрозділу), або без подання) та (за потреби) за погодженням з відповідним органом охорони здоров’я (територіальним, місцевого самоврядування тощо).

1.3. Документи, якими керується у роботі лікар-стоматолог:

1.3.1. Зовнішні документи: чинне законодавство України про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію стоматологічної допомоги дитячому населенню.

1.3.2. Внутрішні документи: Статут (Положення) медичного закладу, накази, розпорядження, доручення керівництва закладу та вказівки завідувача стоматологічного відділення (кабінету, іншого структурного підрозділу), Положення про стоматологічне відділення (кабінет, інший структурний підрозділ), Настанова з якості (інші документи системи управління якістю), інструкції з охорони праці, ця посадова інструкція.

1.4. Головна функція (мета діяльності на посаді) — надання високоякісної стоматологічної допомоги дитячому населенню у межах кваліфікації.

Читати далі