ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ВІРУСОЛОГА

04/09/2019

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

консультант із соціально-трудових відносин

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури, ця посадова інструкція може бути доповнена іншими доцільними пунктами та деталізованіша, або, навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені в посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напрямку роботи або відповідно до змін у чинному законодавстві на момент затвердження посадової інструкції.

 

_________________________________

 (назва закладу охорони здоров’я)
_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Лікаря-вірусолога вірусологічної лабораторії (відповідного іншого структурного підрозділу)
(код КП 2225.2)

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _____________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Лікар-вірусолог належить до професійної групи «Професіонали».
  2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника закладу відповідно до чинного законодавства України за поданням заступника керівника (завідувача вірусологічної лабораторії, іншого керівника або без подання) та, якщо це необхідно, за погодженням із відповідним органом охорони здоров’я (територіальним, місцевого самоврядуванням тощо).
  3. Документи, якими керується у роботі лікар-вірусолог:
   1. Зовнішніми документами: чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, які визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я і організацію лабораторної служби; відповідними документами місцевих (територіальних) органів охорони здоров’я.
   2. Внутрішніми документами: Статутом (Положенням) медичного закладу, наказами, розпорядженнями, дорученнями керівництва закладу та вказівками завідувача вірусологічної лабораторії; Положенням про вірусологічну лабораторію (іншим відповідним структурним підрозділом); Настановою з якості (іншими документами системи управління якістю); інструкцією з охорони праці; цією посадовою інструкцією.
  4. Головна функція (мета діяльності на посаді) – лабораторних досліджень відповідно до обов’язків і в межах кваліфікації (з урахуванням профілю лікувально-профілактичного закладу, внутрішньолабораторного розподілу обов’язків)
  5. Робоче місце лікаря-вірусолога розташоване у відповідних приміщеннях вірусологічної лабораторії (приміщенні для лікарського персоналу), за умовами праці відповідає чинним санітарно-гігієнічним нормам й оснащене:
   1. Приладами, апаратурою, реактивами та іншим інструментарієм і матеріалами згідно з відповідним Табелем оснащення.
   2. Персональним комп’ютером, підключеним до локальної мережі закладу та Інтернету.

Читати далі