ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПОМІЧНИКА ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА

06/09/2018

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Олександр Клименко,

консультант з соціально-трудових відносин

_________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

помічника лікаря-стоматолога стоматологічного відділення (іншого структурного підрозділу)

(код КП 3225)

 

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

___________________________________________________________

 

_________ _____________________________

       (підпис)                          (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Помічник лікаря-стоматолога належить до професійної групи «Фахівці».

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади помічника лікаря-стоматолога наказом керівника закладу (головного лікаря) за поданням головної медичної сестри (завідувача стоматологічного відділення, іншого керівника або без подання) відповідно до чинного законодавства України у сфері охорони здоров’я.

1.3. Помічник лікаря-стоматолога у своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я та організацію стоматологічної допомоги; міжнародними деклараціями про права людини та дітей; загальнолюдськими моральними цінностями; принципами і нормами професійної етики; Статутом (Положенням) закладу; Положенням про стоматологічне відділення; Правилами внутрішнього трудового розпорядку; інструкціями з охорони праці; наказами і розпорядженнями керівництва закладу; вказівками відповідного лікаря-стоматолога та сестри медичної старшої відділення; цією посадовою інструкцією.

1.4. Метою діяльності (головною функцією) помічника лікаря-стоматолога є допомога лікарю-стоматологу у межах професійної компетенції і кваліфікації у наданні стоматологічної допомоги дитячому та дорослому населенню.

Читати далі