ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ СТАРШОЇ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

05/07/2019

 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

 

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

 

_________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

сестри медичної старшої фізіотерапевтичного відділення

(код КП 3231)

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _______________________

       (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сестра медична старша фізіотерапевтичного відділення належить до професійної групи «Фахівці».

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника закладу (головного лікаря) за поданням головної медичної сестри (заступника головного лікаря з медсестринства, іншого керівника або без подання, за погодженням із завідувачем фізіотерапевтичного відділення) відповідно до чинного законодавства України у сфері охорони здоров’я (за умови володіння організаційними здібностями та стажу роботи у відділенні не менше трьох років).

1.3. У своїй роботі керується Конституцією України, нормативно-правовими актами про охорону здоров’я та тими, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я та організацію фізіотерапевтичної допомоги, міжнародними деклараціями про права людини та дітей, загальнолюдськими моральними цінностями, принципами і нормами професійної етики, стандартами професійної діяльності, Статутом (Положенням) закладу, Положенням про фізіотерапевтичне відділення, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу, інструкціями з охорони праці, наказами (розпорядженнями, вказівками) головного лікаря (головної медичної сестри, заступників головного лікаря, завідувача фізіотерапевтичного відділення), цією посадовою інструкцією.

1.4. Цілями діяльності (головною функцією) сестри медичної старшої фізіотерапевтичного відділення є організація діяльності та керівництво середнім (молодшими спеціалістами та бакалаврами з медичною освітою) та молодшим медичним персоналом фізіотерапевтичного відділення, а також організація та контроль правильності відпуску підпорядкованим медичним персоналом фізіотерапевтичних (бальнео-фізіотерапевтичних) процедур.

Читати далі