ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ СТАРШОЇ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ДИСПАНСЕРУ

08/10/2018

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

 

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

 

_________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

сестри медичної старшої протитуберкульозного диспансеру (диспансерного відділення, іншого відділення протитуберкульозного диспансеру)

(код КП 3231)

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _____________________________

       (підпис)                              (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сестра медична старша протитуберкульозного диспансеру (певного відділення протитуберкульозного диспансеру) належить до професійної групи «Фахівці».

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника закладу (головного лікаря) за поданням головної медичної сестри (заступника головного лікаря, іншого керівника або без подання) відповідно до чинного законодавства України у сфері охорони здоров’я.

1.3. У своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про протидію захворюванню на туберкульоз», іншими нормативно-правовими актами про охорону здоров’я, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію протитуберкульозної служби, міжнародними деклараціями про права людини та дітей, загальнолюдськими моральними цінностями, принципами і нормами професійної етики, стандартами професійної діяльності, Статутом (Положенням) протитуберкульозного закладу (Положенням про певний структурний підрозділ протитуберкульозного закладу), Правилами внутрішнього розпорядку закладу, інструкціями з охорони праці, наказами (розпорядженнями, вказівками) головного лікаря (головної медичної сестри, завідувача відділення), цією посадовою інструкцією.

1.4. Цілями діяльності (головними функціями) сестри медичної старшої є організація діяльності та керівництво середнім (молодшими спеціалістами та бакалаврами з медичною освітою) та молодшим медичним персоналом протитуберкульозного диспансеру (певного відділення протитуберкульозного диспансеру); покращення якості та підвищення ефективності медичного обслуговування у диспансері (відділенні); додержання необхідного протиепідемічного та санітарно-гігієнічного режиму; раціональне використання матеріально–технічного потенціалу диспансеру (відділення диспансеру) та підпорядкованих працівників; підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу відділення.

Читати далі