Посадова інструкція лікаря-фтизіатра

06/12/2018

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

 

_________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

лікаря-фтизіатра протитуберкульозного диспансерного (поліклінічного) відділення

(іншого структурного підрозділу)

(код КП 2221.2)

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _____________________________

 (підпис)                                 (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лікар-фтизіатр належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника закладу відповідно до чинного законодавства України за поданням завідувача протитуберкульозного диспансерного відділення (іншого керівника, або без подання).

1.3. Документи, якими керується у роботі лікар-фтизіатр:

1.3.1. Зовнішні документи: чинне законодавство України про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; організацію протитуберкульозної служби;

1.3.2. Внутрішні документи: Статут (Положення) медичного закладу, накази, розпорядження, доручення керівництва закладу та вказівки завідувача протитуберкульозного диспансерного відділення (іншого керівника), Положення про протитуберкульозне диспансерне відділення, інструкція з охорони праці, ця посадова інструкція.

1.4. Головна функція (мета діяльності на посаді) — надання високоякісної та висококваліфікованої спеціалізованої фтизіатричної допомоги.

1.5. Робоче місце лікаря-фтизіатра розташоване у відповідних приміщеннях для лікарського персоналу протитуберкульозного диспансерного відділення (іншого структурного підрозділу, кабінеті лікаря-фтизіатра) закладу, за умовами праці відповідає чинним санітарно-гігієнічним нормам й оснащене:

Читати далі