Посадова інструкція лікаря-лаборанта-гігієніста (код КП 2229.2)

30/09/2019

Персонал

Олександр Клименко,

консультант із професійної класифікації

 

_________________________________

 (назва закладу охорони здоров’я)
_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
лікаря-лаборанта-гігієніста санітарно-гігієнічної лабораторії (відділу лабораторних досліджень, іншого структурного підрозділу)
(код КП 2229.2)

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _____________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Лікар-лаборант-гігієніст належить до професійної групи «Професіонали».
  2. Приймається на посаду та звільняється з посади наказом директора закладу у відповідності до чинного законодавства України за поданням завідувача лабораторії (іншого керівника або без подання).
  3. Документи, якими керується у роботі лікар-лаборант-гігієніст:
   1. зовнішні документи: Конституція України, чинне законодавство України про охорону здоров'я та нормативно-правові акти, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію лабораторної (санітарно-епідеміологічної) служби, організацію санітарно-епідеміологічної служби;
   2. внутрішні документи: Статут (Положення) медичного закладу, накази та розпорядження керівництва закладу, завідувача лабораторії (керівника іншого структурного підрозділу), Положення про санітарно-гігієнічну лабораторію (інший структурний підрозділ), відповідні керівні документи (настанови) з управління якістю, посадова інструкцію лікаря-лаборанта-гігієніста, Правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці та пожежної безпеки.
  4. Головна функція (мета діяльності) — виконання у межах компетенції необхідних лабораторних досліджень за своєю спеціалізацією.
  5. Робоче місце лікаря-лаборанта-гігієніста розташовується в окремому приміщенні (кабінеті) лабораторії (іншого структурного підрозділу) закладу, за умовами праці відповідає чинним санітарно-гігієнічним нормам й оснащено:

Читати далі