Посадова інструкція лікаря-лаборанта-генетика (код КП 2229.2)

07/10/2019

Олександр Клименко,

консультант з професійної класифікації

 

_________________________________

            (назва закладу охорони здоров’я)
_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
лікаря-лаборанта-генетика медико-генетичного кабінету (медико-генетичного центру, іншого структурного підрозділу)
(код КП  2229.2)

 

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _____________________________

       (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Лікар-лаборант-генетик належить до професійної групи «Професіонали».
  2. Приймається на посаду та звільняється з посади наказом головного лікаря закладу у відповідності до чинного законодавства України за поданням завідувача медико-генетичного кабінету (завідувача медико-генетичного центру, іншого керівника або без подання).
  3. Документи, якими керується у роботі лікар-лаборант-генетик:
   1. Зовнішні документі: Конституція України, чинне законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правові акти, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію лабораторної служби;
   2. Внутрішні документи: Статут (Положення) медичного закладу, накази та розпорядження керівництва закладу та завідувача медико-генетичного кабінету, Положення про медико-генетичний кабінет, відповідні керівні документи (настанови) з управління якістю, посадова інструкцію лікаря-лаборанта-генетика, Правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці та пожежної безпеки;
  4. Головна функція (мета діяльності) – виконання у межах компетенції необхідних лабораторних досліджень та діагностики із застосуванням сучасних методів з провідних розділів лабораторної діагностики.
  5. Робоче місце лікаря-лаборанта-генетика знаходиться в окремому приміщенні (лабораторії) медико-генетичного кабінету (центу), яке розташовано на першому (або іншому) поверху будинку закладу, за умовами праці відповідає чинним санітарно-гігієнічним нормам й оснащено:
   1. приладами, апаратурою, реактивами, діагностичними препаратами гарантованої якості та іншим інструментарієм і матеріалами згідно з відповідним Табелем оснащення;

Читати далі