Посадова інструкція лаборанта з патологоанатомічних досліджень патологоанатомічного відділення (лабораторії)

12/08/2019

Персонал

 

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

(код КП 3221)

 

_________________________________

 (назва закладу охорони здоров’я)
_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
лаборанта з патологоанатомічних досліджень патологоанатомічного відділення (лабораторії)
(код КП 3221)

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _____________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    1. Лаборант з патологоанатомічних досліджень патологоанатомічного відділення (лабораторії, центру, бюро, іншого відповідного структурного підрозділу) належить до професійної групи «Фахівці».
    2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника закладу (головного лікаря) за поданням завідувача патологоанатомічного відділення (лабораторії) (або без подання) у відповідності до чинного законодавства України у сфері охорони здоров'я.
    3. У своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров‘я, організацію лабораторної справи (патологоанатомічних лабораторій), патологоанатомічної служби, розпорядженнями і вказівками головного лікаря (заступника головного лікаря, завідувача патологоанатомічного відділення (лабораторії), лікаря-патологоанатома), принципами і нормами професійної етики, Статутом (Положенням) закладу, Положенням про патологоанатомічне відділення (лабораторію), Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу, інструкціями з охорони праці, цією посадовою інструкцією.
    4. Метою діяльності (головною функцією) лаборанта з патологоанатомічних досліджень патологоанатомічного відділення (лабораторії) є участь у межах компетенції та під керівництвом лікаря-патологоанатома у відповідних патологоанатомічних дослідженнях, допомога лікарю-патологоанатому.

Читати далі