Посадова інструкція сестри медичної кабінету рефлексотерапії (код КП 3231)

14/03/2019

Посадові інструкції

 

Олександр Клименко,

консультант з соціально-трудових відносин

 

_________________________________

            (назва закладу охорони здоров’я)
_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Сестри медичної кабінету рефлексотерапії поліклінічного відділення (іншого структурного підрозділу)
(код КП 3231)

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _____________________________

       (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    1. Сестра медична кабінету рефлексотерапії належить до професійної групи «Фахівці».
    2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника закладу (головного лікаря) за поданням головної медичної сестри (іншого керівника або без подання) у відповідності до чинного законодавства України у сфері охорони здоров'я.
    3. У своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров‘я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров‘я, організацію роботи кабінетів рефлексо- та лазеротерапії в поліклініках та стаціонарах (медико-санітарних частинах, у спеціалізованих лікувальних закладах), міжнародними деклараціями про права людини та дітей, загальнолюдськими моральними цінностями, принципами і нормами професійної етики, стандартами професійної діяльності, Статутом (Положенням) закладу, Положенням про кабінет рефлексотерапії, Правилами внутрішнього розпорядку закладу, інструкціями з охорони праці, вказівками і розпорядженнями керівництва закладу (головного лікаря, головної медичної сестри, сестри медичної старшої відділення, лікаря-рефлексотерапевта кабінету рефлексотерапії), цією посадовою інструкцією.
    4. Метою діяльності на посаді (головною функцією) сестри медичної кабінету рефлексотерапії є допомога лікарю-рефлексотерапевту під час здійснення прийому пацієнтів, виконання окремих маніпуляції під його наглядом, підготовка робочого місця та кабінету до прийому

Читати далі