Посадова інструкція табельника (код КП 4190)

16/07/2019

Організаційні питання

Олександр Клименко,

консультант із питань соціально-трудових відносин

 

 

 

_________________________________

 (назва закладу охорони здоров’я)
_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
табельника відділу організації праці та заробітної плати (бухгалтерії, іншого структурного підрозділу закладу)
(код КП 4190)

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _____________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

1.         Загальні положення

1.1.      Ця посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність табельника відділу організації праці та заробітної плати (бухгалтерії, іншого структурного підрозділу закладу).

1.2.      Табельник належить до професійної групи «Технічні службовці».

1.3.      Табельник призначається на посаду та звільняється з неї наказом керівника закладу за поданням начальника відділу організації праці та заробітної плати (головного бухгалтера, іншого керівника або без подання).

1.4.      Табельник безпосередньо підпорядковується начальнику відділу організації праці та заробітної плати (головному бухгалтеру, іншому керівнику).

1.5.      У своїй діяльності табельник керується чинним законодавством України, Статутом (Положенням) закладу, Положенням про систему управління якістю у закладі (Керівним документом, настановою з якості у закладі), локальними нормативними актами закладу, у тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором у закладі, Положенням про відділ організації праці та заробітної плати (бухгалтерію, інший структурний підрозділ), Положенням про комерційну таємницю закладу, наказами і розпорядженнями керівництва закладу (начальника відділу організації праці та заробітної плати), інструкціями з охорони праці, цією посадовою інструкцією.

1.6.      Головна функція табельника (мета діяльності на посаді) — ведення табельного обліку фактичного часу перебування працівників у закладі, здійснення контролю за їх своєчасним прибуттям на роботу, перебуванням на робочих місцях і виходом з роботи.

Читати далі