Посадова інструкція завідувача клініко-діагностичної лабораторії (код КП 1229.5)

14/06/2019

Кадри

Олександр Клименко,

консультант із професійної класифікації

 

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури посадова інструкція може бути доповнена іншими пунктами та більш деталізована, або, навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені в посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напряму роботи чи відповідно до змін у чинному законодавстві на момент затвердження посадової інструкції

 

_________________________________

            (назва закладу охорони здоров’я)
_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
завідувача клініко-діагностичної лабораторії
(код КП 1229.5)

 

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _____________________________

       (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    1. Завідувач клініко-діагностичної лабораторії
    2. Приймається на посаду та звільняється з посади наказом головного лікаря закладу відповідно до чинного законодавства України за поданням заступника головного лікаря закладу (іншого керівника чи без подання).
    3. У своїй роботі керується Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, їх лабораторних служб, Статутом закладу (або Положенням про заклад), Положенням про клініко-діагностичну лабораторію закладу, настановами з управління якістю, наказами та розпорядженнями керівництва закладу, інструкціями з охорони праці, цією посадовою інструкцією.

Читати далі