Працівники з інвалідністю: пільги, норматив, звітність

15/04/2019

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

ІРИНА КРАСОВСЬКА

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Особи з інвалідністю, нарівні з іншими здоровими громадянами, мають право вести повноцінний спосіб життя згідно зі своїми індивідуальними можливостями, зокрема, працювати. Але слід пам’ятати, що трудові відносини з цією категорією працівників мають певні особливості та що законодавством встановлено норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, який медичному закладу потрібно не лише виконувати, а й вчасно про нього звітувати. Докладніше про це читайте в статті

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Трудові відносини з особами з інвалідністю керівництво медичного закладу має вибудовувати за стандартними правилами, але з урахуванням певних законодавчих вимог, які надають таким працівникам додаткові трудові гарантії, встановлені Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ (далі — Закон № 875) та Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).

Для того, щоб пересвідчитися, що на роботу працевлаштовується особа з інвалідністю, від неї потрібно отримати документи, які підтверджують цей статус, а саме: довідку встановленого зразка із зазначенням групи інвалідності та індивідуальну програму реабілітації.

Якщо майбутній працівник надає зазначені документи, то керівництво медичного закладу зобов’язане дотримуватися норм законодавства, якими встановлено такі додаткові трудові гарантії та пільги для осіб з інвалідністю:

  • забороняється з мотивів інвалідності відмовляти особі з інвалідністю в укладенні трудового договору або просуванні по службі, переводити на іншу роботу без її згоди або звільняти з ініціативи адміністрації, крім випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан її здоров’я перешкоджає виконанню трудових обов’язків чи загрожує здоров’ю й безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я такої особи (ч. 3 ст. 17 Закону № собу з інвалідністю можна звільнити з роботи з ініціативи керівництва закладу, якщо на це є вагомі причини, наприклад, якщо заклад не може перевести її на іншу посаду під час скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП), надати іншу роботу, яка відповідатиме стану здоров’я (п. 2 ст. 40 КЗпП) або в разі відмови особи з інвалідністю від такого переведення або роботи в нових умовах тощо;
  • під час прийняття на роботу забороняється встановлювати особам з інвалідністю випробувальний строк (ч. 3 ст. 26 КЗпП);
  • за бажанням особи з інвалідністю їй можуть встановлюватися режим роботи на умовах неповного робочого часу (неповного робочого дня, неповного робочого тижня) та пільгові умови праці. У випадках, передбачених законодавством, керівництво медичного закладу зобов’язане організувати навчання, перекваліфікацію та працевлаштування особи з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій (ч. 1 ст. 172 КЗпП);

забороняється залучати працівника — особу з інвалідністю до роботи в нічний час та до робіт понад норму робочого часу без його згоди (ч. 2 ст. 172 КЗпП);

Читати далі