ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ЛІКІВ ОНОВЛЕНО

06/09/2018

ОБЛІК

Увага! Оновлено правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах! Наказом № 610 від 3 квітня 2018 р. внесені зміни до наказу Міністерства охорони здоровя України № 584 від 16 грудня 2003 р. Тож Правила, Реєстр, Журнал та Акт викладено у новій редакції.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 16 грудня 2003 року № 584 (у редакції наказуМіністерства охорони здоров’я України від 3 квітня 2018 року № 610)

Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» з метою посилення державного контролю за якістю лікарських засобів та удосконалення механізму реалізації державної політики у цій сфері. Вимоги цих Правил поширюються на всі лікувально-профілактичні заклади (далі — ЛПЗ) незалежно від їх форм власності та підпорядкування.

2. Вхідний контроль якості лікарських засобів у ЛПЗ здійснюють уповноважені особи (головні/старші медсестри, медичні сестри; провізори або фармацевти лікарняних аптек), призначені наказом керівника ЛПЗ відповідальними за якість лікарських засобів. Відомості про уповноважену особу (прізвище, контактний телефон) та форму зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) повідомляються протягом десятиденного строку після призначення уповноваженої особи територіальному органу Держлікслужби (далі — територіальні органи) за місцем розташування ЛПЗ.

3. Державний контроль якості лікарських засобів у ЛПЗ здійснюють Держлікслужба та її територіальні органи під час перевірок суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності щодо додержання ними вимог законодавства про забезпечення якості лікарських засобів.

4. ЛПЗ закуповують і одержують лікарські засоби тільки в суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), а також придбавають наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори у суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.

Читати далі