ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ У ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК

06/12/2018

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

консультант із соціально-трудових відносин

 

Усі заклади охорони здоров’я (далі — заклади) здійснюють прийняття на роботу потрібних їм працівників, які згодом розпочинають свою трудову діяльність у закладі. «Трудова діяльність» кадровиків закладу з кожним новоприйнятим працівником розпочинається вже з процесу безпосереднього оформлення прийняття його на роботу і далі продовжується у процесі здійснення усіх інших кадрових процедур, а саме: при оформленні службових відряджень новоприйнятих працівників, їх відпусток, атестацій тощо. Тому можна зробити висновок, що прийняття на роботу нових працівників є однією з основних кадрових процедур у закладі, без попереднього здійснення якої неможливі й усі інші кадрові процедури. Тож зрозуміло, що порядок прийняття на роботу заслуговує на особливу увагу кадровиків закладу, а оскільки у закладі можуть працювати працівники найрізноманітніших категорій, зокрема, і медичні працівники, і господарсько-обслуговуючий персонал, насамперед слід розглянути загальний порядок прийняття на роботу відповідно до чинного трудового законодавства

 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ЙОГО ФОРМА ТА ЗМІСТ

 

Насамперед зауважимо, що прийняття на роботу усіх працівників оформлюється шляхом укладання з ними трудового договору. Згідно зі статтею 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою (далі — роботодавець), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. Роботодавець же зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Також зауважимо, що відповідно до пункту 33 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 (далі — Ліцензійні умови), трудовий договір з відповідними медичними працівниками має бути укладений суб’єктом господарювання, який вперше утворює заклад охорони здоров’я, та фізичною особою — підприємцем у строк не пізніше ніж один місяць з моменту отримання повідомлення від органу ліцензування про прийняття рішення про видачу йому ліцензії. У разі неможливості укласти трудові договори з медичними працівниками, які були заявлені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат має повідомити про це органу ліцензування у порядку, встановленому підпунктом 10 пункту 13 Ліцензійних умов.

 

Читати далі