ПРО НАЗВИ ПОСАД «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР» ТА «ДИРЕКТОР»

05/09/2019

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Міністерство соціальної політики України

У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28. 07. 2010 р. № 327 (зі змінами) (далі — Класифікатор професій), передбачено наскрізні назви посад директорів, які мають узагальнений характер: «Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)», «Директор (начальник, інший керівник) підприємства», «Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної)», «Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристичного)» з кодом 1210.1, та віднесено до професійного угрупування «Керівники підприємств, установ та організацій».

Як бачимо, відмінність між «директором» та «генеральним директором» полягає в тому, що «директор» здійснює керівництво однією організаційною одиницею (підприємством, організацією, комплексом тощо), а «генеральний директор» зазвичай керує кількома організаційними одиницями, які належать до однієї об’єднаної структури (асоціації, концерну, об’єднання тощо).

Професійні назви робіт із кодом 1210.1 належать до посад перших керівників підприємств, установ, організацій тощо, до завдань і обов’язків яких, серед іншого, належить загальне керівництво підприємством.

Водночас у Класифікаторі професій передбачені назви посад «Директор з матеріально-технічного постачання» (код 1226.1), «Директор з транспорту» (код 1226.1), «Директор з економіки» (код 1231), «Директор фінансовий» (код 1231), «Директор з кадрових питань та побуту» (код 1232), «Директор комерційний» (код 1233) тощо, які відповідно до коду є посадами керівників функціональних підрозділів і визначають напрям діяльності (фінанси, економіка, маркетинг, бухгалтерія тощо) у складі відповідного підприємства.

Відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Якщо згідно з установчими документами та організаційною структурою підприємства певними напрямами (видами) діяльності керують директори з певних питань («Директор з економіки», «Директор фінансовий», «Директор технічний» тощо), а не заступники директора з аналогічних питань, то «загальним» керівником також може бути «Генеральний директор».

Слід зазначити, що згідно з приміткою 1 Додатка В до Класифікатора професій, за допомогою слова «заступник» можуть утворюватися похідні назви посад «Заступник директора з економіки», «Заступник директора фінансового», «Заступник директора технічного» тощо зі збереженням коду базової посади.

Крім цього, статтею 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва. Статутом може бути встановлено, що виконавчий орган товариства є колегіальним, та визначено його кількісний склад. Назвою колегіального виконавчого органу є «дирекція», а його голови – «генеральний директор», якщо статутом не передбачені інші назви.

Згідно з приміткою 2 Додатка В до Класифікатора професій за наявності в користувача потреби в розширенні назв посад (професій) можуть використовуватись терміни та слова, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу.

Таким чином, у разі створення згідно зі статутом відповідного товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю колегіального виконавчого органу «дирекція», що очолюється генеральним директором, у штатному розписі цього товариства можуть застосовуватися назви посад «Генеральний директор дирекції товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або «Генеральний директор товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та «Заступник генерального директора дирекції товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або «Заступник генерального директора товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», які утворюються від зазначеної базової назви генерального директора.

Враховуючи, що відповідно до пункту 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29. 07. 1993 р. № 58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17. 08. 1993 р. за № 110 (зі змінами), у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне найменування підприємства, запис у трудовій книжці про назву посади може бути «Директор».

Читати далі