Проблема післядипломної підготовки медичних сестер лікувально-профілактичних організацій з питань дезінфекції та стерилізації

11/06/2019

Учбовий процес

Роз’яснення експерта:

Неллі Морозова,

доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дезінфектології і профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, Харківської медичної академії післядипломної освіти

 

Проблема профілактики і лікування інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги (ІПМД), нині залишається однією з найактуальніших і найскладніших у сучасній медицині. ІПМД вражають 5–10% пацієнтів, які перебувають у стаціонарах, і займають десяте місце в низці причин смертності населення.

Слід зазначити, що стосовно практично всіх нозоформ ІПМД не існує специфічних заходів профілактики, і тому дезінфекційні та стерилізаційні заходи визначають основу системи боротьби з ІПМД.

Найважливішим заходом неспецифічної профілактики ІПМД у лікувально-профілактичних організаціях (ЛПО) є стерилізація виробів медичного призначення. Стерилізація — не вузьке поняття, обмежене рамками потреби лікувальної організації в стерильних матеріалах, а широкий комплекс теоретичних, організаційних, практичних заходів, спрямованих на забезпечення лікувального процесу. Тому необхідні постійне вдосконалення діючих, а також розробка і впровадження нових методів стерилізації. У зв’язку з цим важливе постійне інформаційне забезпечення з цих питань всіх категорій медичних працівників.

Особливо слід підкреслити роль медичних сестер у системі організації та проведення дезінфекційних і стерилізаційних заходів у ЛПО, підготовку яких слід проводити на основі новітньої інформації, використовуючи сучасні методи освітлення дезінфектологічних аспектів профілактики ІПМД.

Для медичних працівників вищої ланки з питань неспецифічної профілактики ІПМД на рівні регіонів проводиться планова безкоштовна підготовка на циклах тематичного удосконалення (ТУ) за затвердженими МОЗ України програмами на єдиній в країні кафедрі дезінфектології і профілактики ІПМД. Понад 300 фахівців щорічно проходить підготовку. Згідно з розпорядженням МОЗ України до 2016 року цикли ТУ з дезінфекції та стерилізації відбувалися на кафедрі й для медичних сестер. Проте рішенням Контрольно-ревізійного управління (КРУ) проведення таких циклів було припинено.

Читати далі