Проблемні питання складання та подання фінзвітності

26/04/2019

Звітність

Офіційно. Державна казначейська служба України

Методологічні роз’яснення проблемних питань складання та подання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» та перспективи подання клієнтами Казначейства звітності в електронному вигляді

Загальна інформація

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 (далі — НП(С)БОДС 101), визначено, що:

 • метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб’єкта державного сектора та бюджету (частина 5 розділу I);
 • фінансова звітність у державному секторі забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:
 • джерел надходжень коштів та напрямів їх використання;
 • результатів діяльності з погляду ефективності та досягнень мети діяльності;
 • дотримання фінансової дисципліни суб’єктом державного сектора;
 • цільового використання бюджетних коштів;
 • оцінки якості управління;
 • оцінки здатності своєчасно виконувати свої зобов’язання;
 • придбання, продажу та володіння цінними паперами;
 • участі в капіталі підприємств;
 • рівня ресурсів, потрібних для продовження діяльності, ресурсів, які можуть виникнути внаслідок продовження діяльності, а також відповідних ризиків та невизначеностей (частина 7 розділу I);
  • фінансова звітність складається з:
 • балансу (далі — форма № 1-дс),
 • звіту про фінансові результати (далі — форма № 2-дс),
 • звіту про рух грошових коштів (далі — форма № 3-дс),
 • звіту про власний капітал (далі — форма № 4-дс),
 • приміток до річної фінансової звітності (далі — форма № 5-дс).

Читати далі