Продовження строку випробування кандидата на посаду

30/09/2019

На запитання відповідає

ІРИНА КРАСОВСЬКА

консультант із питань бухгалтерського та податкового обліку

До медичного закладу було прийнято на роботу медичну сестру зі строком випробування — три місяці, але за цей час старша медична сестра не встигла переконатися в професійних якостях цієї працівниці. Чи можна в такому випадку продовжити строк випробування? Чи встановлювати випробування в разі переведення медичної сестри на іншу посаду в цьому ж медичному закладі?

 

Правовідносини, пов’язані зі встановленням працівнику випробування під час прийняття на роботу, регулюються ст. 26–28 КЗпП.

Зазвичай, ініціатива щодо встановлення випробування належить керівнику медичного закладу (головному лікарю), але остаточне рішення про включення цієї умови до трудового договору може бути прийнято лише за згодою майбутнього працівника. На це вказує ч. 1 ст. 26 КЗпП, у якій зазначено, що під час укладення трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Якщо майбутній працівник не погоджується з пропозицією керівника закладу охорони здоров’я на встановлення йому випробувального терміну, то трудовий договір або взагалі не укладається, або укладається без випробування — якщо керівник зацікавлений саме в цьому працівникові. Також цією нормою (ч. 1 ст. 26 КЗпП) визначено й перелік осіб, для яких випробування взагалі не може встановлюватися.

Звертаємо увагу, що в разі прийняття на роботу з випробуванням дуже важливо ознайомити працівника з усіма документами, які оформляють у такому випадку (наказ про прийняття на роботу, посадова інструкція), та вимагати від нього поставити на них свій підпис. Це потрібно, щоб зафіксувати факт ознайомлення працівника з його трудовими правами та обов’язками, що надалі матиме значення для підтвердження його відповідності / невідповідності роботі.

Строк випробування в разі прийняття на роботу в загальному випадку не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням із профспілковою організацією — шести місяців (щоправда, законодавством ці випадки не визначені). При цьому до строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини (ч. 3 ст. 27 КЗпП). Продовження строку випробування можливе лише тоді, коли працівник був відсутній на роботі в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин.

Отже, керівник медичного закладу (головний лікар) на законних підставах може продовжити медичній сестрі випробувальний строк лише на кількість днів її тимчасової непрацездатності або відсутності на роботі з інших поважних причин, що мали місце у період випробування. Для цього медична сестра повинна надати необхідні підтвердні документи (наприклад, листок непрацездатності, довідку певного органу чи організації тощо).

У разі незадовільного результату випробування, тобто якщо буде встановлено невідповідність медичної сестри роботі, на яку її приймали, керівник закладу (головний лікар) має право звільнити її без згоди на це профспілкового органу, але медичну сестру потрібно про це обов’язково попередити. Одного наказу буде замало: необхідно скласти акт (протокол), у якому, по-перше, зафіксувати сам факт того, що медична сестра не змогла впоратися зі своїми посадовими обов’язками або виконувала їх неналежним чином, та, по-друге, обов’язково вказати конкретні претензії. Медична сестра, своєю чергою, має написати письмове пояснення про причини допущених нею порушень.

У випадку, якщо медична сестра вирішить оскаржити це рішення керівництва закладу в судовому порядку, правильне документальне оформлення її звільнення матиме важливе значення на користь закладу охорони здоров’я.

Якщо ж у останній день строку випробування медичній сестрі не буде повідомлено про те, що вона його не витримала, і медична сестра продовжить працювати хоча б один день, то звільнити її як таку, що не витримала випробування, вже не можна, бо це вважатиметься порушенням трудового законодавства. Надалі розірвати трудовий договір можна буде тільки на загальних підставах.

Як зазначалося вище, випробування можна встановлювати лише в разі укладення трудового договору, тобто, під час прийняття працівника на роботу, тому у випадку переведення медичної сестри на іншу посаду в цьому ж медичному закладі встановлювати випробування не можна.

Читати далі