РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ МОЛОДШОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ (САНІТАРКИ) ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

09/01/2019

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

 

Олександр Клименко,

консультант з професійної класифікації

 

_________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

_________________________________

 

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ

молодшої медичної сестри (санітарки) патологоанатомічного відділення (лабораторії, центру, бюро, іншого відповідного структурного підрозділу)

(код КП 5132)

 

№_________________________

(реєстраційний індекс документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

__________________________________________________________

 

_________ _____________________________

       (підпис)                          (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Молодша медична сестра (санітарка) патологоанатомічного відділення (лабораторії, центру, іншого відповідного структурного підрозділу) належить до професійної групи «Робітники».

1.2. Приймається на роботу та звільняється з роботи наказом керівника закладу відповідно до чинного законодавства України за поданням завідувача  патологоанатомічного відділення (іншого керівника або без подання).

1.3. У своїй роботі керується нормативними документами з охорони праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу, цією робочою інструкцією, наказами керівництва закладу та вказівками завідувача патологоанатомічного відділення (лікаря-патологоанатома, іншого працівника).

1.4. Метою діяльності (головною функцією) молодшої медичної сестри (санітарки) є забезпечення чистоти та належного санітарного стану в приміщеннях патологоанатомічного відділення, належний догляд та відповідні дії з тілом померлого.

1.5. Робоче місце молодшої медичної сестри (санітарки) розташоване у призначених місцях проведення відповідних видів робіт за своєю професійною спеціалізацією у приміщеннях патологоанатомічного відділення закладу.

Читати далі