Робоча інструкція молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці) стоматологічного відділення (код КП 5132)

14/03/2019

Посадові інструкції

Олександр Клименко,

консультант з професійної класифікації

 

_________________________________

            (назва закладу охорони здоров’я)
_________________________________

 

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ
молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці) стоматологічного відділення
(код КП 5132)

 

№_________________________

(реєстраційний індекс документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _____________________________

       (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) стоматологічного відділення належить до професійної групи «Робітники».
  2. Приймається на роботу та звільняється з роботи наказом керівника закладу у відповідності до чинного законодавства України за поданням завідувача л стоматологічного відділення (головної медичної сестри, іншого керівника або без подання).
  3. У своїй роботі керується нормативними документами з охорони праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу, цією робочою інструкцією, наказами керівництва закладу та вказівками завідувача стоматологічного віддіження (сестри медичної старшої, головної медичної сестри тощо).
  4. Метою діяльності (головною функцією) молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці) є забезпечення чистоти та належного санітарного стану в приміщеннях (кабінетах) стоматологічного відділення.
  5. Робоче місце молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці) знаходиться у призначених місцях проведення робіт із забезпечення чистоти та належного санітарного стану у приміщеннях стоматологічного відділення закладу.

Читати далі