Робочий час — 2019

11/02/2019

Стандарти

 

Ірина Красовська,

консультант із питань бухгалтерського та податкового обліку

Працівникам бухгалтерії важливо знати норми тривалості робочого часу. Кожного календарного року ці норми змінюються, оскільки вихідні та робочі дні припадають на різні календарні дні тижня. Про те, які дні будуть святковими та неробочими у 2019 році, коли роботу слід скоротити на один час, а також як розрахувати норми тривалості робочого часу за п'ятиденного та шестиденного робочого тижня, дізнаєтеся зі статті

 

Насамперед нагадаємо, що законодавством не передбачено єдиної норми тривалості робочого часу: вона може бути різною залежно від багатьох чинників, зокрема, тривалості робочого тижня, тривалості робочого дня, категорії працівників тощо.

Тривалість робочого часу встановлюється як у централізованому порядку (Кодексом законів про працю України, далі — КЗпП, законами України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами), так і на рівні локального регулювання (колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, індивідуальними трудовими договорами).

У галузі охорони здоров’я тривалість робочого часу регламентується наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» від 25.05.2006 р. № 319 (далі — Наказ № 319), положення якого повинні застосовувати всі без винятку заклади охорони здоров’я (п. 4 Наказу № 319).

 

Тривалість робочого часу для медичних працівників

 

Розрізняють декілька видів робочого часу: нормальний, скорочений і неповний робочий час.

 

Читати далі