РОЗПОДІЛ РОБОЧОГО ЧАСУ МЕДСЕСТРИ, ЯКА ПРАЦЮЄ ЩЕ Й ЗА СУМІСНИЦТВОМ

15/07/2019

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ

 

На запитання читачів відповідає

Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

 

? Медична сестра працює в амбулаторії загальної практики сімейної медицини на повну ставку. Робочий день — з 9-00 до 17-15, з них 30 хв. — на обід. Чи може така медсестра працювати ще за сумісництвом в школі вчителем біології (відповідну освіту має)? Як правильно розподілити робочий час, якщо уроки у школі з 9-00 до 12-45 один раз на тиждень?

 

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час в тому ж або іншому закладі охорони здоров’я. Характерними ознаками сумісництва є те, що працівник виконує дві роботи — основну та іншу додаткову, причому може це робити не лише за одним місцем роботи (як і у випадку, що розглядається).

Незалежно від виду сумісництва — внутрішнє чи зовнішнє — виконання працівником-сумісником іншої (не основної) оплачуваної роботи відбувається у час, вільний від основної роботи. У зв’язку з цим під час оформлення роботи за сумісництвом обов’язково встановлюється час, коли така робота буде виконуватися.

У змісті запитання йдеться про те, що медичній сестрі амбулаторії для виконання роботи за сумісництвом потрібен час з 9-00 до 12-45 один раз на тиждень. Й, оскільки вона повинна виконувати роботу за сумісництвом у вільний від основної роботи час, це вказує на те, що під час роботи як вчитель у школі вона має бути звільнена від своїх обов’язків медичної сестри в амбулаторії.

Оформити потрібний режим роботи можна шляхом встановлення неповного робочого часу за основним місцем роботи. Так, знаючи конкретний день тижня та години роботи, медична сестра має подати керівництву медичного закладу заяву про встановлення в такий день тижня робочого часу після закінчення роботи за сумісництвом, наприклад, з 13-00.

Законодавством не встановлено конкретної тривалості неповного робочого часу (зокрема, скільки годин на день або скільки днів на тиждень слід відпрацювати): для кожного працівника вона визначається індивідуально, за погодженням між ним та керівництвом медичного закладу. Також не встановлено мінімальної тривалості неповного робочого часу. Тому, якщо керівник закладу погодиться на режим роботи, необхідний медичній сестрі, щоб поєднувати основну роботу з роботою за сумісництвом, він має видати про це відповідний наказ.

Читати далі