Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження

16/07/2019

Звітність

Офіційно. Державна служба статистики України

 

№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»

I. Загальні положення

1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» (далі — форма № 1-ПВ (квартальна)).

2. Джерелами інформації показників форми № 1-ПВ (квартальна) є дані первинної облікової документації підприємств, установ, організацій.

3. Визначення показників форми № 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція зі статистики заробітної плати).

4. Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (квартальна) та інших формах державних статистичних спостережень і розраховані за однією методологією та однаковий період часу, є тотожними.

5. Правильність даних, наведених у формі № 1-ПВ (квартальна), можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю, наприклад:

 

рядок 3040 > або = рядок 3050 + рядок 3060;

рядок 3070 = рядок 3070 попереднього звіту + рядок 3020 — рядок 3040 (виконується для даних граф 1 та 2);

рядок 3080 графа 1 > або = рядок 3080 графа 2;

рядок 3100 графа 1 > або = рядок 3100 графа 2;

рядок 3070 графа 1 > або = рядок 3080 графа 1 (для звіту за ІV квартал);

рядок 3070 графа 1 > або = рядок 3100 графа 1 (для звіту за ІV квартал);

рядок 3070 графа 2 > або = рядок 3080 графа 2 (для звіту за ІV квартал);

рядок 3090 графа 1 =0;

рядок 3070 графа 2 > або = рядок 3090 графа 2 + рядок 3100 графа 2 (для звіту за ІV квартал);

рядок 3070 гр.2 > або = рядок 3100 графа 2 (для звіту за ІV квартал);

рядок 3070 (графа 1 — графа 2) > або = рядок 3080 (графа 1 — графа 2) (для звіту за ІV квартал);

рядок 3070 (графа 1 — графа 2) > або = рядок 3100 (графа 1 — графа 2) (для звіту за ІV квартал);

якщо рядок 4080 графа 1 > 0 то рядок 4080 графа 2 > 0;

якщо рядок 4080 графа 2 > 0 то рядок 4080 графа 1 > 0;

якщо рядок 4090 графа 1 > 0 то рядок 4090 графа 2 > 0;

якщо рядок 4090 графа 2 > 0 то рядок 4090 графа 1 > 0;

якщо рядок 4100 графа 1 > 0 то рядок 4100 графа 2 > 0;

якщо рядок 4100 графа 2 > 0 то рядок 4100 графа 1 > 0;

рядок 5010 = рядок 5020 + рядок 5030 + рядок 5060;

рядок 5030 > або = рядок 5040 + рядок 5050 + рядок 5051 + рядок 5052 + рядок 5090 (у разі відсутності нарахувань за невідпрацьований час у зв’язку з відпустками з ініціативи адміністрації та простоями);

рядок 5060 > або = рядок 5070 + рядок 5080;

рядок 6010 = сума рядків 6020–6120;

рядок 6130 < або = рядок 6010;

рядок 6130 < або = рядок 3070 графа 1;

рядок 6130 < або = рядок 1040 форми № 1-ПВ (місячна);

рядок 6140 < або = рядок 6020 (інтервал до мінімальної заробітної плати);

рядок 6140 < або = рядок 6130;

рядок 6150 < або = рядок 3070 графа 1;

рядок 6150 < або = рядок 1040 форми № 1-ПВ (місячна);

рядок 7010 графа 2 < або = рядок 5010;

рядок 7020 графа 2 < або = рядок 5010;

якщо рядок 8010 > 0 то рядок 8020 > 0;

якщо рядок 8010 > 0 то рядок 8030 > 0.

Читати далі