SLIPTA та процес акредитації лабораторій

07/10/2019

 

(Закінчення. Початок у № 1, 2019)

Використання інструменту «Поетапний процес удосконалення лабораторій на шляху до акредитації» (Stepwise Laboratory Improvement Process Towards Accreditation, SLIPTA) для покращення систем управління якістю в медичних лабораторіях України

Інструмент SLIPTA — це процес планування покращення якості лабораторій у країнах, що розвиваються, задля досягнення виконання вимог стандарту ISO 15189. Це процес, який надає змогу лабораторіям розвивати й фіксувати свою можливість визначати й оперативно повідомляти про лабораторно підтверджені захворювання, що мають істотне значення для здоров’я суспільства та діагностичні докази яких можуть бути присутніми в клінічних зразках.

В Україні SLIPTA впроваджується завдяки проекту «Підтримка зміцнення лабораторій у країнах з обмеженими ресурсами у рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)», що впроваджується Американською спілкою клінічних патологів (American Society for Clinical Pathology, ASCP) за кооперативною Угодою № U2GGH001096 з Федеральним агентством Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) (далі — Проект). Мета Проекту — зміцнення менеджменту якості у лабораторіях відповідно до міжнародних стандартів та становлення лабораторій на шляху до акредитації, як інструменту для забезпечення якісної лабораторної діагностики, нагляду за хворобами та відповіді на спалахи.

Контрольний список SLIPTA розроблено Регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Африці спільно з Африканським товариством лабораторної медицини (ASLM) та Федеральним агентством Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) і перераховує вимоги до якості та компетентності, призначених розвивати та покращувати лабораторні дослідження.

Контрольний список SLIPTA є основою для підвищення якості лабораторій громадського здоров'я у країнах, що розвиваються, для досягнення вимог стандарту ISO 15189.

Розділ 10 присвячений вирішенню питань системи управління якістю у сфері виявлення невідповідностей, проведення коригувальних та превентивних дій. У цьому розділі визначені контрольні запитання щодо виконання вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності» (EN ISO15189:2012, IDT, далі — ДСТУ EN ISO 15189:2015), що визначені пунктами стандарту:

Читати далі