СОЦІАЛЬНА ВІДПУСТКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ

30/09/2019

На запитання відповідає

ІРИНА КРАСОВСЬКА

консультант із питань бухгалтерського та податкового обліку

 

Медична сестра у квітні 2017 р. вийшла на роботу з відпустки для догляду за молодшою дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Зараз ця працівниця має двох дітей віком 8 і 5 років і жодного разу не брала додаткову соціальну відпустку на них. Нещодавно вона подала заяву на звільнення, в якій попросила звільнити її після використання цієї відпустки за всі роки з розрахунку 10 календарних днів за кожний рік. Чи можна задовольнити таке прохання медичної сестри та скільки днів відпустки їй належить?

 

У першу чергу можна відзначити, що законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей. Тому, якщо медична сестра з якихось причин не скористалася своїм правом і не використала цю відпустку за кілька попередніх років, то вона має право використати її перед звільненням. Але важливо правильно розрахувати, скільки днів відпустки їй належить.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15. 11. 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається:

- зокрема жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років;

- щорічно;

- тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, встановлених ст. 73 КЗпП.

Виходячи зі змісту запитання та зважаючи на вік молодшої дитини, працівниця отримала право на цю додаткову відпустку як мати двох дітей 5 років потому. Але, щоб скористатися цим правом, жінка повинна не лише мати двох або більше дітей віком до 15 років, а ще й працювати. Тобто не лише перебувати з медичним закладом у трудових відносинах, а й фактично виконувати свої трудові обов’язки. Право на додаткову відпустку на дітей повної тривалості виникає, якщо медична сестра відпрацює хоча б один день у відповідному календарному році.

Під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінка не зобов’язана, але може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома (частина четверта ст. 18 Закону про відпустки). І, залежно від того, працюватиме жінка чи ні, вона матиме або ні право на додаткову відпустку на дітей.

Так, якщо медична сестра під час відпустки для догляду за дитиною працювала, наприклад, на умовах неповного робочого дня (якийсь час чи протягом всієї відпустки), то за той рік (роки), в якому (яких) вона працювала, їй належить додаткова відпустка на дітей тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів за кожний рік.

А за роки, в яких медична сестра повністю перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та не працювала, вона не має права на таку відпустку: воно настає у неї після фактичного виходу на роботу.

У запитанні не вказано, працювала чи ні медична сестра під час відпустки для догляду за дитиною, тому не можна надати точну відповідь щодо кількості днів додаткової відпустки, які їй належать, на дітей за цей період, але, зважаючи на зазаначене вище, кадрова та бухгалтерська служби закладу зможуть порахувати це самостійно.

Також додамо, що після виходу на роботу в квітні 2017 р. у медсестри є право на цю відпустку тривалістю 30 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів за 3 роки (2017 р. — 2019 р.).

Читати далі