SWOT-АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЛАБОРАТОРІЙ З ДІАГНОСТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДу

12/08/2019

Проекти

 

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Крістіна Попова,

менеджер проекту SILab

Ірина Андріанова,

завідувач референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу

Наталія Вінарська,

канд. біол. наук, консультант проекту SILab

 

Важливою частиною системи охорони громадського здоров’я є надійно функціонуюча відповідно до міжнародних принципів якості та безпеки національна лабораторна служба, складовою частиною якої є мережа лабораторій, що працюють у сфері ВІЛ/СНІДу. Технічна спроможність та компетенція таких лабораторій є дуже важливими для забезпечення надання первинної допомоги, лікування і профілактики

 

Лабораторні дослідження є основою для здійснення епідемічного нагляду і контролю за станом здоров’я населення, мають надзвичайно важливе значення в системі виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію, контролю за ефективністю лікувального процесу і є одним з основних критеріїв верифікації діагнозу ВІЛ-інфекції, що відповідає вимогам та одному з основних принципів доказової медицини, де лікувальний процес розглядається як медична технологія, що базується на об’єктивних лабораторних даних. Важливість доступу до якісних лабораторних послуг, що сприяють здоров'ю, є широко визнаною в усіх країнах членах ВООЗ.

Відповідно до стратегії Об’єднаної програми Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) «Прискорення подолання епідемії ВІЛ-інфекції Fast-Track», що спрямована на ліквідацію епідемії ВІЛ-інфекції до 2030 року як загрози громадському здоров’ю, для забезпечення здорового життя та благополуччя всіх людей в Україні необхідною є реалізація заходів, спрямованих на активне виявлення недіагностованої ВІЛ-інфекції, інтенсивне розширення доступу до антивірусної терапії та ефективне лікування. Це надасть можливість зупинити епідемію ВІЛ/СНІДу в країні, попередити нові випадки інфікування, прожити повноцінне життя та зменшити смертність від хвороб, зумовлених СНІДом.

У рамках досягнення цілей стратегії ЮНЕЙДС Fast-Track до 2020 року реалізація ефективних заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в країні є пріоритетним напрямком державної політики у сфері охорони здоров’я. За даними ЮНЕЙДС в історії епідемії ВІЛ-інфекції вперше настав поворотний момент, а саме на початку 2017 року більше половини (54 %) всіх людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), отримали антиретровірусну терапію (далі — АРТ), смертність від СНІДу скоротилася з 2005 року майже удвічі, кількість нових випадків інфікування ВІЛ знизилась в 69 країнах завдяки розширенню лікувальних та профілактичних заходів. На початок 2018 року у світі:

- 75 % ВІЛ-позитивних людей знали про свій ВІЛ-статус (на початок 2017 р. — 70 %);

- 79 % людей з тих, хто знав про свій ВІЛ-позитивний статус, отримали лікування ВІЛ-інфекції (на початок 2017 р. — 77 %);

- 81 % людей з тих, хто отримали АРТ, досягли невизначеного рівня вірусного навантаження ВІЛ (далі — ВН) менше 1000 РНК копій/мл (на початок 2017 р. — 80 %).

Читати далі