Тарифні розряди сестри медичної вищої категорії зі спеціальності «сестринська справа» та сестри медичної з дієтичного харчування

11/06/2019

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 

? Чи може сестра медична, яка за результатами атестації має вищу кваліфікаційну категорію (9 тарифний розряд) зі спеціальності «Сестринська справа», працювати сестрою медичною з дієтичного харчування? Чи потрібно в такому випадку змінювати тарифний розряд на шостий?

 

Кваліфікаційні вимоги до конкретних професій та посад медичних працівників визначені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 78. Охорона здоров’я», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117 (далі — Довідник № 117).

У цьому документі кваліфікаційні характеристики розміщені в алфавітному порядку і складаються з таких розділів: «Завдання та обов’язки», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги».

Розділ «Завдання та обов’язки» подає опис основних завдань та обов’язків, властивих для даної професії (конкретний перелік трудових функцій встановлюється безпосередньо в медичному закладі посадовою інструкцією). Розділ «Повинен знати» визначає обсяг необхідних знань професійного характеру залежно від професійних завдань та обов’язків. У розділі «Кваліфікаційні вимоги» визначено освітньо-кваліфікаційний рівень працівника, напрям і спеціальність підготовки, підвищення кваліфікації, стаж роботи.

Якщо порівняти кваліфікаційні характеристики сестри медичної (п. 23 розділу «Фахівці» Довідника № 117) та сестри медичної з дієтичного харчування (п. 27 того ж розділу Довідника № 117), то можна зазначити, що для них обох встановлено практично однаковий рівень освіти: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Але коло завдань і обов’язків, а також необхідність певних знань для сестри медичної передбачені в більшому обсязі, ніж для сестри медичної з дієтичного харчування. Щоправда, якщо розглядати необхідність знань стосовно лікувального харчування, то «звичайна» сестра медична має знати тільки його основні принципи, а сестра медична з дієтичного харчування — ще й номенклатуру лікувальних дієт різного призначення та профілю, особливості лікувальної кулінарії, технологію приготування страв, норми вмісту продуктів харчування в стравах, строки реалізації продуктів харчування та умови їх збереження.

Отже, якщо сестра медична додатково отримає ще й ці необхідні знання, то, за великим рахунком, вона зможе працювати сестрою медичною з дієтичного харчування. Але як бути зі збереженням тарифікаційного розряду?

Читати далі