ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ І КАДРОВИКІВ

04/09/2019

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

консультант із соціально-трудових відносин

Деякі питання правових відносин між закладом охорони здоров’я (далі – заклад) та його працівниками регулюються нормами не трудового законодавства, а інших галузей права, зокрема цивільного. Також нормами цивільного законодавства можуть регулюватися і різні питання взаємовідносин закладу з пацієнтами та іншими громадянами, а також іншими підприємствами, установами, організаціями.

 

ПРАВОЧИНИ

Відповідно до ст. 202 ЦКУ правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Ст. 207 ЦКУ зазначає, що «якщо фізична особа у зв’язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноручно, за її дорученням текст правочину у її присутності підписує інша особа. Підпис іншої особи на тексті правочину, щодо якого не вимагається нотаріального посвідчення, може бути засвідчений відповідною посадовою особою за місцем роботи, навчання, проживання або лікування особи, яка його вчиняє.

 

ДОВІРЕНОСТІ

Як відомо, у випадках встановлених законодавством, фізична особа може здійснювати різні дії за довіреністю, яка часто підлягає нотаріальному посвідченню. У той же час ст. 245 ЦКУ передбачає і можливість винятку з такого порядку посвідчення для деяких категорій працівників і зокрема зазначає, що «довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем».

Також у ст. 245 ЦКУ зазначається, що «довіреність на одержання заробітної плати, інших платежів та поштової кореспонденції може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює».

У КЗпП поняття довіреності згадується у ст. 134.

 

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА

Згідно зі ст. 269 ЦКУ особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом та не мають економічного змісту. Також фізична особа володіє такими правами довічно й не може відмовитися від таких прав або бути позбавлена їх. Згідно зі ст. 270 ЦКУ такі права відповідно до Конституції України включають права на: життя, охорону здоров’я, безпечне для життя і здоров’я довкілля, свободу та особисту недоторканність, недоторканність особистого та сімейного життя, повагу до гідності та честі, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, недоторканність житла, вільний вибір місця проживання та свободу пересування, свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Також ЦКУ або інші закони можуть передбачати й інші особисті немайнові права.

Відповідно до ст. 273 ЦКУ «юридичні особи, їх працівники, окремі фізичні особи, професійні обов’язки яких стосуються особистих немайнових прав фізичної особи, зобов’язані утримуватися від дій, якими ці права можуть бути порушені».

Читати далі